• Referencie

  L
  Rok 2017

  DAMIPHARM Nitra – práce na Úk

  KOLEX Nitra – montážne práce

  Optima Nitra – montážne práce

  KARTEL Nitra – montážne práce

  Mosap Nitra – montážne práce, ÚK, voda

  Tekos Nitra – práce na ÚK

  AB-Facility Bratislava – servisné práce spotrebičov , ÚK

  JJ-STAV Nitra – montážne práce ÚK, voda

  Pharmagal BIO – montážne práce ÚK, voda

  HMC Holding Nitra – montážne práce

  XEDOX Nitra – montážne práce

  Bizoň  Partners Nitra – montážne práce

  Mertex s.r.o. Nitra – revízna + montážne práce

  Rok 2016

  Liaharenský podnik Párovské Háje – montážne práce

  KIWA  s.r.o. Nitra – montážne práce

  Mosap Nitra – rozvod kanalizácie

  Optima Nitra – údržba ÚK

  SVP-vodohospodári  Piešťany – opravy, montážne práce

  Spojená škola internátna Nitra – montáž ÚK

  Tekos Nitra – montážne práce

  SBD-Poľnohospodár Nitra – montážne práce

  Orcom Nitra – montážne práce

  FOR-FAN Nitra – montážne práce

  Službyt Nitra – servisné práce

  Rok 2015

  ZŠ + MŠ Nitra – servis, opravy ÚK, voda

  AB Facility – servis, opravy ÚK, voda

  Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica – montážne práce

  Službyt Nitra – servis plynových spotrebičov

  Pharmagal  Nitra – montáž ÚK, voda

  Penzion Orlík Močenok – montážne práce ÚK ,voda

  Optima Nitra – montážne práce ÚK, voda, plyn

  Bytospol Nitra – servis kotlov

  Agroliva s.r.o. Nová Ves nad Žitavou – montážne práce


  Rok 2014

  Pharmagal Nitra – montáž kúrenie, plyn, voda

  Ing.Mižičková – servis, montáž

  Obec  Paňa – montáž plynového kotla

  MV SR – opravy

  AB Facility – opravy na ÚK , servis plynových spotrebičov

  Obecný úrad Mojmírovce – prehliadky plynových zariadení

  Medart Nitra – oprava ÚK, voda

  Liaharne Párovské Háje – opravy ÚK, plynu

  Agrokomplex Nitra – servis, opravy spotrebičov

  STS Nitra – montážne práce

  Towercom Bratislava – montážne práce

  Mosap Nitra – montáž ÚK, voda, žiariče

  Incodec Nitra – plynoinštalačné práce

  Agromart Trakovice – servis

  Bytospol Nitra – prehliadky plynových  zariadení

   

  rok 2013

  PharmagalBio s.r.o. Nitra - kanalizácia ,ÚK, plyn
  Ing.Marián Sahúl-STAVEKO – Nitra montáž ÚK
  Ministerstvo vnútra Nitra – odborné revízne prehliadky
  Správa športových a rekreačných zariadení, Nitra – ÚK
  Obec Veľká Dolina - ÚK
  MUDr.Džafič Oliver , Nitra – Úk, solár
  Fyzické osoby - dodávka, montáž kúrenia.

  rok 2012

  Poľnohosp.družstvo Veľký Kýr – Rekonštrukcia kotolne
  Buday Alexander , Štitáre - ÚK , voda, plyn
  VESTAM Company s.ro. Nitra – zdravotechnika
  KR PZ Nitra – odborné revízne prehliadky
  Ing.Gubáňová ,Nitra – ÚK

  rok 2011

  JJ Group s.r.o. Nitra - ÚK
  OPTIMA a.s. Nitra - rekonštrukcia kotolne
  Mária Strýčeková
  Izba starej matere , Nitra - solárny systém
  Kartel Nitra s.r.o. - montáž ÚK, vodoinštalácia
  VESTAM Company s.r.o. Nitra – rekonštrukcia kotolne
  STYRCON s.r.o. Jelenec - ÚK
  CALMIT s.r.o. Žirany - rekonštrukcia kotolne

  rok 2010

  Spoločenstvo vlastníkov bytov – Schurmannova, Nitra – rekonštrukcia spoločných rozvodov plynu ,rozvodov studenej vody a požiarneho vodovodu
  MŠ Alexyho – práce na ÚK
  Spoločenstvo vlastníkov bytov –Štefánikova, Nitra –dodanie, montáž komínových systémov
  Tibor Páldi – BETTI s r.o. ,Želiezovce – dodanie a montáž kotla a solárnych systémov
  Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra –rekonštrukcia : Letné kúpalisko, Atletický štadión
  PharmaGal,spol . s r.o. Nitra – montáž ústredného kúrenie, vodoinštalácie a plynoinštalácia
  Fyzické osoby - dodávka, montáž ústredného kúrenia.

  rok 2009


  Správa športových a rekreačných zariadení Nitra – rekonštrukcia kotolne
  Atletický štadión
  Futbalový štadión
  Zápasnícky štadión
  Službyt Nitra – Zmena vykurovania bytových a nebytových priestorov Mostná
  Krajský stavebný úrad Nitra- rekonštrukcia ústredného vykurovania Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Nitra- odborné prehliadky plynových zariadení
  Ryoka Global Europe s.r.o. – Rekonštrukcia parnej kotolne v objekte
  Odborné učilište internátne Mojmírovce- Rekonštrukcia ÚK a kotolní

  rok 2008

  Liaharenský podnik a.s. Nitra Párovské Haje - plynoinštalačné práce
  Agrokomplex - výstavníctvo Nitra - rekonštrukcia ústredného kúrenia
  Stredisko praktického vyučovania, Nitra - rekonštrukcia vykurovacieho systému
  OMEGA - METAL , Partizánske - práce na ÚK
  Agromat a.s Trakovice - rekonštrukcia ústredného kúrenia
  Agrostav HSV , Zlaté Moravce - bytové jednotky Výčapy Opatovce, Vonkajší NTL plynovod , vnútorná plynoinštalácia ,vykurovanie
  TOWERCOM - Bratislava , Jarok - rekonštrukcia kotolne
  Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany - rekonštrukcia kotolne v administratívnej budove
  INTERNATIONAL TRANSPORT Peter Šindler Nitra - rekonštrukcia vykurovacieho systému
  Stavebné bytové družstvo Poľnohospodár , Mojmírovce -4 byt.jednotka - rekonštrukcia plynovej kotolne
  Staveko - Rišňovce - rekonštrukcia vykurovacieho systému
  Štúdio VITAE - práce na ÚK , vodoinštalačné a plynoinštalačné práce

  rok 2007

  Agromat a.s Trakovice - rekonštrukcia ústredného kúrenia, plynovej kotolne
  Nitrianske komunálne služby s.r.o Nitra - plynoinštalácia
  TAPEX, spol. s r.o. Nitra - rekonštrukcia vykurovacieho systému
  Agrokomplex - výstavníctvo Nitra - rekonštrukcia ústredného kúrenia, odborné prehliadky
  Spoločenstvo vlastníkov bytov Vráble - rekonštrukcia kotolne, servis a oprava plynových kotlov, odborné prehliadky
  Liaharenský podnik a.s. Nitra Párovské Haje - plynoinštalačné práce
  Trans Motel Nitra - rekonštrukcia kotolne
  INTERNATIONAL TRANSPORT Peter Šindler Nitra - rekonštrukcia ústredného kúrenia
  BENO Elektroservis Šoporňa - rekonštrukcia kotolne
  ART Galéria JVM Mikra Nitra - rekonštrukcia kotolne
  Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre - servis vykurovacieho systému, servis čerpadiel
  LEGAM s.r.o Nitra - rekonštrukcia ústredného kúrenia
  Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry - zmena parného vykurovania na teplovodné v budove Mestského kúpeľa.

  rok 2006

  TEKOS Nitra - ústredné kúrenie
  Agrokomplex - výstavníctvo Nitra - ústredné kúrenia, plynofikácia objektov
  MERTEX s.r.o. Nitra - ústredné kúrenie
  Liaharenský podnik a.s., Nitra - Párovské Háje - ústredné kúrenie, plynoinštalácia
  LESOSTAV a.s Nitra - oprava a výmena kotla
  Pharmagal s.r.o Nitra - rekonštrukcia kotolne a rozvodov kúrenia, plynoinštalácia, vodoinštalácia
  Spojená škola Nitra - prekládka NTL
  Mestký úrad Leopoldov - plynoinštalácia
  Obecný úrad Štitáre - plynoinštalácia
  KR PZ Nitra - odborné revízie a prehliadky, servis plynových zariadení
  TAX COMPANY k.s. Nitra - oprava vodoinštalácie, kanalizácie, ústredného kúrenia
  Obecný úrad Podhorany - rekonštrukcia ústredného kúrenia
  Službyt s.r.o Nitra - rekonštrukcia ústredného kúrenia, plynoinštalácie, vodoinštalácie
  VION a.s Zlaté Moravce - vnútorná a vonkajšia plynofikácia, ústredné kúrenie
  TATRAS s.r.o - oprava ústredného kúrenia

  2005

  TEKRO s.r.o Vráble - STL prípojka, rekonštrukcia ústredného kúrenia, plynoinštalácie, vodoinštalácie
  Pharmagal s.r.o. Nitra - montáž a dodávka ústredného kúrenia, plynoinštalácia, vodoinštalácia
  TEXIPLAST a.s. Ivánka pri Nitre - pokračovanie - plynoinštalácia ďalších objektov
  FORFAN s.r.o. Nitra - montáž a dodávka ústredného kúrenia, plynoinštalácia, vodoinštalácia
  OR PZ Nitra - odborné revízie a prehliadky, servis plynových zariadení
  ZASAP Nitra - rekonštrukcia kotolne, ústredného kúrenia
  STS a.s. Nitra - rekonštrukcia kotolne
  Agrokomplex - výstavníctvo Nitra - rekonštrukcia kotolne, plynofikácia objektov
  Colný úrad Nitra - rekonštrukcia kotolne
  Základná škola Branč - rekonštrukcia kotolne
  SBD Poľnohospodár, Nitra - Dolné Krškany, objekt - bytovka Nové Sady - rekonštrukcia ústredného kúrenia, plynoinštalácia a vodoinštalácia
  COOP Jednota Žarnovica plynofikácia
  TEKOS Nitra - oprava ústredného kúrenia
  Liaharenský podnik a.s., Nitra - Párovské Háje - ústredné kúrenie, plynoinštalácia
  MERTEX s.r.o, Nitra - ústredné kúrenie

  2004

  montáž ústredného kúrenia, podlahového kúrenia, plynoinštalácie, vodoinštalácie u zákaznikov v Nitrianskom okrese, predaj spotrebičou, predzáručný, záručný a pozáručný servis spotrebičov, odborné prehliadky a skúšky, tlakové skúšky a meranie emisií plynových zariadení, kominárske práce dodávateľským spôsobom, vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom, poradenská činnosť, predaj náhradných dielov


  Lesostav Nitra
  rekonštrukcia kotolne
  SBD Poľnohospodár Nitra
  opravy a montáž spotrebičou
  Dinga stavebná firma, Nitra
  práce na ÚK a vodoinštalácii
  MONTEX s.r.o. Nitra
  plynová prípojka
  Slovenské telekomunikácie a.s. Bratislava
  odborné prehliadky
  Stredisko praktického vyučovania Nitra
  sevis spotrebičov
  Agrokomplex - výstavníctvo Nitra
  práce na ÚK a plynoinštalácii, servis spotrebičov, odborné prehliadky
  GLOBAL Progres Topoľčianky - Šampionáreň
  montáž kotolne, práce na ÚK a plynoinštalácii
  Krajský úrad životného prostredia - rekonštrukcia kotolne
  EZOP Nitra - rekonštrukcia kotolne
  TEXIPLAST Ivánka pri Nitre - rekonštrukcia kotolne, ústredné kúrenie, plynoinštalácia, vodoinštalácia, vzduchotechnika
  ŠEVT kniha Nitra - ústredné kúrenie, plynoinštalácia a vodoinštalácia
  MERTEX s.r.o. Nitra - ústredné kúrenie
  Liaharenský podnik a.s. Nitra - Párovské Háje - rekonštrukcia kotolne, ústredné kúrenie, plynoinštalácia, vodoinštalácia

  2003

  montáž ústredného kúrenia, podlahového kúrenia, plynoinštalácie, vodoinštalácie u zákaznikov v Nitrianskom okrese, predaj spotrebičou, predzáručný, záručný a pozáručný servis spotrebičov, odborné prehliadky a skúšky, tlakové skúšky a meranie emisií plynových zariadení, kominárske práce dodávateľským spôsobom, vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom, poradenská činnosť, predaj náhradných dielov


  AGROVINOL Vinodol
  plynoinštalačné práce
  SOFTWIS Bratislava
  vodoinštalačné práce
  Staveko Sahúl Rišňovce
  odborné prehliadky a revízie
  Škarba Štefan, Vráble
  práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  celoročná zmluva na opravy spotrebičov a montáž ÚK, plynoinštalácie, vodoinštalácie, školenie kuričov
  Mesto Nitra
  opravy spotrebičov
  Schneider s.r.o. Nitra
  plynoinštalačné a vodoinštalačné práce
  AGROSPOL 5.TM Tesárske Mlyňany
  odborné skúšky a revízie
  AQUAFLOT s.r.o. Nitra
  práce na ÚK
  KR Policajného zboru Nitra
  odborné prehliadky zariadení
  MERTEX Nitra
  práce na ÚK
  Spoločenstvo vlastníkov bytov Žitava, Vráble
  montáž kotolne a samostatného ÚK
  Územná vojenská správa, Nitra
  odborné prehliadky
  NITRANS s.r.o. Nitra
  plynoinštalačné a vodoinštalačné práce
  Dinga stavebná firma, Nitra
  práce na ÚK
  TEKRO Dvory nad Žitavou, farma Svätý Peter
  plynoinštalačné práce
  Liaharenský podnik Nitra - Párovské Háje
  výmena radiátorov
  INVEST IN a.s. Šaľa
  plynoinštalácia čerpacej stanice Šurany
  Liaharenský podnik Močenok
  výmena kotlov
  Slovenské biologické služby prev. Nitra
  práce na ÚK
  AUTOPROGRES Nitra
  práce na ÚK a plynoinštalácii
  NITRAGOLD s.r.o. Nitrianske Hrnčiarovce
  práce na ÚK

  2002

  montáž ústredného kúrenia, podlahového kúrenia, plynoinštalácie, vodoinštalácie u zákaznikov v Nitrianskom okrese, predaj spotrebičou, predzáručný, záručný a pozáručný servis spotrebičov, odborné prehliadky a skúšky, tlakové skúšky a meranie emisií plynových zariadení, kominárske práce dodávateľským spôsobom, vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom, poradenská činnosť, predaj náhradných dielov  - akcie väčšieho rozsahu:

  Liaharenský podnik, Párovské Háje
  plynoinštalácia, ústredné kúrenie Jurský Dvor, Svätý Peter
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  celoročná zmluva na opravy a montáž spotrebičov
  Dinga stavebná firma, Nitra
  plynoinštalačné a vodoinštalačné práce, práce na ÚK
  50 bytových jednotiek Banka Piešťany, Domonová cesta - BYVA s.r.o.
  montáž plynoinštalácie, vodoinštalácie a ÚK
  Mestská časť Bratislava - Lamač
  montáž kotolne
  SPU Školský poľn. podnik Koliňany
  práce na ÚK
  Agrokomplex Nitra
  práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  KR Policajný zbor Nitra
  odborné prehliadky a skúšky zariadení
  AGROSPOL 5.TM Tesárske Mlzňany
  montáž ÚK a plynoinštalácie
  Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou
  práce na ÚK a plynoištalácii
  MERTEX s.r.o. Nitra
  práce na ÚK
  Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
  rekonštrukcia ÚK
  Elektrárne Mochovce
  dodávka kotlov
  Službyt s.r.o. Nitra
  rekonštrukcie ÚK
  Lekáreň D + D Nitra
  práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  MOSAP a.s. Nitra
  práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  SOFTWIS Bratislava
  výmena radiátorov
  Obec Výčapy Opatovce
  plynoinštalačné práce
  Vodostav Zlaté Moravce
  plynoinštalačné práce
  Ortomag Nitra
  plynoinštalačné práce
  Oregon Zlaté Moravce
  plynoinštalačné práce
  Mesto Nitra, Odbor školstva
  Materská škola Piaristická, práce na ÚK a plynoinštalácii
  Agromont Cabaj Čápor
  práce na ÚK

  Rok 2001:
  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 1 000 akcií v obciach:
  - Nitra - Cabaj - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Vinodol - Šurianky - Malý Cetín - Pohranice - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Tajná - Lovce - Tesárske Mlyňany - Velčice - Hruboňovo - Lukáčovce - Slepčany - Štefanovičová - Choča

  - akcie väčšieho rozsahu:

  19.01.2001:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Obecný úrad, Kostoľany pod Tribečom
  2001celoročne - práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia, opravy a údržba plyn. zariadení
  OSBD Nitra
  2001celoročne - odb.prehl., revízie, servis a údržba plyn. zar.
  ZEZ Nitra
  2001celoročne - odb.prehl., revízie, servis a údržba plyn. zar.
  SPP - Slovtransgaz Nitra
  2001servis a oprava plynových spotrebičov
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  22.01.2001:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Družstvo vzájomnej pomoci, Nitra
  07.02.2001:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Slov.poľnohosp.univerzita, Školský podnik Kolíňany
  20.03.2001:plynoinštalačné a práce na ÚK
  Obecný úrad Jelenec
  2001práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  bytovky SBD Poľnohospodár, Nitra
  2001dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra
  2001servis plynových spotrebičov
  bytovky MARTINÁK, Nitra
  2001Liaharenský podnik a.s. Jarok
  2001Jednota S.D: Žarnovica
  2001Agrospol 5 TM s.r.o. Tesárske Mlyňany
  2001Lasvont s.r.o. (hotel Nitra)
  2001Technické služby Zlaté Moravce
  2001Medart s.r.o. Nitra
  2001Bonul s.r.o. Nitra
  2001Ministerstvo vnutra SR Bratislava - plynofikácia bytoviek
  2001Autopríma s.r.o. Bratislava

  Rok 2000:

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 3 000 akcií v obciach:
  - Nitra - Cabaj - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Vinodol - Šurianky - Malý Cetín - Pohranice - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Tajná - Lovce - Tesárske Mlyňany - Velčice - Hruboňovo - Lukáčovce - Slepčany - Štefanovičová - Choča

  - akcie väčšieho rozsahu:

  10.01.2000:práce na ÚK a plynoinštalácii a vodoinštalácii
  Obecný úrad, Štefanovičová
  01.02.2000:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  DUAL, Nitra
  2000celoročne - práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia, opravy a údržba plyn. zariadení
  OSBD Nitra
  2000celoročne - odb.prehl., revízie, servis a údržba plyn. zar.
  ZEZ Nitra
  2000celoročne - odb.prehl., revízie, servis a údržba plyn. zar.
  SPP - Slovtransgaz Nitra
  2000servis a oprava plynových spotrebičov
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  04.04.2000:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  stav.firma SÁDOVSKÝ, Nitra
  18.04.2000:oprava ÚK
  METALTRADE, Bratislava, prev.Nitra
  04.05.2000:plynoinštalačné a práce na ÚK
  Obecný úrad Šurianky
  2000práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  bytovky SBD Poľnohospodár, Nitra
  2000dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra
  01.06.2000:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  MOVOS s.r.o. Nitra
  09.06.2000:práce na ÚK, plynoinštalačné a vodoinštalačné práce
  MERTEX, s.r.o. Nitra
  2000servis plynových spotrebičov
  bytovky MARTINÁK, Nitra
  12.06.2000:práce na ÚK a plynoinštalácii
  Obecný úrad Jelenec
  04.07.2000:práce na ÚK a plynoinštalácii
  Rímsko-katolícky farský úrad, Beladice, Choča
  04.07.2000:plynoinštalačné vodoinštalačné práce, práce na ÚK
  TARINA, Nitra
  14.07.2000:plynoinštalačné práce
  Liaharenský podnik, Močenok
  06.09.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  AGROLIVA s.r.o. Nevidzany
  12.09.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii, solár
  Obec Hájske, materská škôlka
  05.10.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  Lekáreň u sv.Rafaela, Nitra
  09.10.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  SAGOPLAST Štefanovičová
  25.10.2000:práce na ÚK
  Univerzita KF, Nitra
  06.11.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  GABRA, Močenok
  22.11.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  STYRCON s.r.o. Jelenec
  04.12.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii
  Pozemné staviateľstvo a.s., Nitra
  20.12.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  PECHO-MACES, Vráble
  28.12.2000:práce na ÚK, plynoinštalácii a vodoinštalácii
  Spoločenstvo vl.bytov, Nitra

  Rok 1999:

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 3 000 akcií v obciach:
  - Nitra - Cabaj - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Vinodol - Šurianky - Malý Cetín - Pohranice - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Tajná - Lovce - Tesárske Mlyňany - Velčice - Hruboňovo - Lukáčovce - Slepčany

  - akcie väčšieho rozsahu:

  18.01.1999:práce na ÚK a plynoinštalácii a vodoinštalácii
  AGRA Slovakia, Nitra
  18.03.1999:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Rímsko-katolícky farský úrad, Nevidzany
  1999celoročné práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia, opravy a údržba plyn. zariadení
  OSBD Nitra
  1999odborné prehliadky, revízie, servis a údržba plyn. zar.
  ZEZ Nitra
  1999odborné prehliadky, revízie, servis a údržba plyn. zar.
  SPP - Slovtransgaz Nitra
  1999servis a oprava plynových spotrebičov
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  22.03.1999:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  BANCHEM Jelenec
  07.04.1999:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  Okresný úrad Zlaté Moravce
  09.06.1999:plynoinštalačné, vodoinštalačné práce a práce na ÚK
  RODOS Lužianky
  1999práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  bytovky SBD Poľnohospodár, Nitra
  1999dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra
  28.06.1999:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Obecný úrad, Jelenec
  09.07.1999:práce na ÚK, plynoinštalačné a vodoinštalačné práce
  PHARMAGAL s.r.o. Nitra
  1999servis plynových spotrebičov
  bytovky MARTINÁK, Nitra
  19.08.1999:práce na ÚK a plynoinštalácii
  FEREX s.r.o., Nitra
  25.08.1999:práce na ÚK
  NITRAWEX s.r.o. Nitra
  30.08.1999:plynoinštalačné práce
  Rímsko-katolícky farský úrad Mojmírovce
  13.10.1999:práce na ÚK
  KANVOD Zlaté Moravce
  30.11.1999:práce na ÚK, plyno a vodoinštalácii
  PLASTBETON, Nitra

  Rok 1998:

  - projektov dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 3 000 akcií v obciach:
  - Nitra - Cabaj - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Vinodol - Šurianky - Malý Cetín - Pohranice - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Tajná - Lovce - Tesárske Mlyňany - Velčice - Hruboňovo - Lukáčovce - Slepčany

  - akcie väčšieho rozsahu:

  1998 :celoročná  zmluva na dodávku a servis plynových a elektrických spotrebičov
  PLASTIKA a.s. bytov‚ hospodárstvo, Nitra
  10.01.1998:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Slovenské telekomunikácie Bratislava, sklad P222 Jelšovce
  18.03.1998:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Rímsko-katolícky farský úrad, Nevidzany
  1998celoročné práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia, opravy a údržba plyn. zariadení
  OSBD Nitra
  06.04.1998:práce na ÚK, plyno a vodoinštalácii
  Galantéria PETRA, Nitra
  1998odborné prehliadky, revízie, servis a údržba plyn. zar.
  ZEZ Nitra
  1998servis a oprava plynových spotrebičov
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  04.05.1998:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Rímsko-katolícky farský úrad, Nová Ves nad Žitavou
  18.06.1998:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  CAMPRI s.r.o. Nitra
  03.07.1998:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Obecný úrad, Nová Ves nad Žitavou
  1998plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  bytovky SBD Poľnohospodár, Nitra
  1998dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra
  11.08.1998:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  Rímsko-katolícky farský úrad, Lukáčovce
  28.09.1998:práce na ÚK, plynoinštalačné a vodoinštalačné práce
  CAMPRI s.r.o. Nitra

  Rok 1997:

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredneho kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 3 300 akcií v obciach:
  - Nitra - Cabaj - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Vinodol - Šurianky - Malý Cetín - Pohranice - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Lovce - Tesárske Mlyňany - Velčice - Hruboňovo - Lukáčovce

  - akcie väčšieho rozsahu:

  1997 :celoročná zmluva na dodávku a servis plynových a elektrických spotrebiľov
  PLASTIKA a.s. bytové hospodárstvo, Nitra
  30.01.1997:vodoinštalačné práce
  NIPEK a.s., Nitra
  18.02.1997:plynoinštalačné práce
  KOVOMONT s.r.o. Želiezovce
  1997celoročné práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia
  OSBD Nitra
  18.04.1997:práce na ÚK, plyno a vodoinštalácii, revízie, servis
  Kaštieľ Nitrianska Streda
  24.04.1997:odborné prehliadky a revízie, tlakové nádoby, školenia
  Branko a.s. Nitra
  1997servis a oprava plynových spotrebičov
  SBD Poľnohospodár, Nitra
  13.05.1997:plynoinštalačné práce
  REKOSTAV s.r.o., Hodruša - Hámre
  20.05.1997:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  SOLITER s.r.o. Nitra
  03.09.1997:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  Obecný úrad Šurianky
  03.09.1997:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  Slovenské telekomunikácie Bratislava, sklad P222 Jelšovce
  22.10.1997:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  CAMPRI s.r.o. Nitra
  12.11.1997:plynoinštalačné práce
  Poľnohospodárske družstvo DEVIO, Nové Sady, Nitra
  13.11.1997:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  Colný úrad, Nitra
  24.11.1997:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  bytovky SBD Poľnohospodár, Nitra
  05.12.1997:dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra
  15.12.1997:opravy a údržba plyn. zariadení
  TAURIS Nitra
  23.12.1997:plynoinštalačné práce a práce na ÚK
  JUMA s.r.o. Nitra

  Rok 1996:

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 2 900 akcií v obciach:
  - Nitra - Rumanová - Jelenec - Lužianky - Veľký Lapáš - Malý Lapáš - Tekovské Nemce - Jelšovce - Podhorany - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Žirany - Veľké Rypňany - Malé Rypňany

  - akcie väčšieho rozsahu:

  1996:celoročná zmluva na dodávku a servis plynových a elektrických spotrebičov
  PLASTIKA a.s. bytov‚ hospodárstvo, Nitra
  13.02.1996:plynoinštalačné práce
  KOMPAKT s.r.o., Nitra
  29.02.1996:práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia
  SAPEKO s.r.o., Nitra
  1996práce na ÚK, plynoinštalácia a vodoinštalácia
  OSBD Nitra
  07.05.1996:revízne a tlakové skúšky plynového zariadenia
  MASPOMA s.r.o. Zvolen, prev. Močenok
  28.05.1996:plynofikácia kotolne
  Policajná stanica Lužianky
  26.06.1996:servis a oprava plynových spotrebčov
  SBD Poľnohospodár ul.K rieke č.2, Nitra-Dolné Krškany
  01.08.1996:plynoinštalačné práce
  SUNOB s.r.o.
  15.08.1996:plynoinštalačné práce
  MEVAK a.s., Nitra
  16.09.1996:montáž plynovej STL prípojky
  Pestovateľská pálenica Chynorany
  27.09.1996:práce na ÚK a plynoinštalačné práce
  Pizzéria Toscana, Nitra
  10.10.1996:práce na ÚK
  K-Kompleta s.r.o., Nitra
  29.10.1996:rekonštrukcia kotolne
  TEKOS Slovakia s.r.o., Nitra
  21.11.1996:práce na ÚK
  AGROPODNIK a.s., Nitra
  25.11.1996:práce na ÚK a plynoinštalačn‚ práce
  STELA AF s.r.o., Nitra
  06.11.1996:práce na ÚK
  Kameňolomy a štrkopieskovne Zlaté Moravce
  03.12.1996:dodávka, montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia
  Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra

  1995

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení, ústredného kúrenia a elektrických zariadení u zákazníkov v počte cca 2300 akcií v obciach:
  - Nitra - Golianovo - Járok - Jelšovce - Koliňany - Podhorany - Krškany pri Nitre - Lúčnica nad Žitavou - Žirany

  - akcie väčšieho rozsahu:

  24.2.:oprava a úprava ústredného kúrenia
  Agrokomplex - výstavníctvo, Nitra
  7.3.:plynoinštalácia adodávka plynových kotlov
  Penzión Emília, Poľný Kesov
  25.4.:dodávka a montáž vyhrievacieho telesa
  ELTOS, Nitra
  13.11.1995:plynoinštalačné práce
  STAVEX v.o.s., Nitra
  11.12.1995:stavebno-montážnene práce a plynofikácia objektu
  TEKOS Slovakia spol. s r.o., Nitra
  15.12.1995:plynoinštalačné práce
  NIMEX s.r.o., Nitra
  27.12.1995:plynoinštalačné práce
  CAADG Investment s.r.o., Bratislava
  1995 :celoročná zmluva na dodávku a servis plynových a elektrických spotrebičov
  PLASTIKA a.s. bytové hospodárstvo, Nitra

  1994

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení u zákazníkov v počte cca 400 akcií v obciach:
  Nitra - Jelšovce - Mojmírovce - Golianovo

  - akcie väčšieho rozsahu:

  - 15.12.:montáž plyn. rozvodu TIPA spol. s.r.o. Nitra - Mlynárce

  1993

  - projektová dokumentácia, montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení u zákazníkov v počte cca 180 akcií v obciach:
  - Nitra - Jelšovce - Mojmírovce - Golianovo
  1992

  - montáž, oprava, údržba a revízie plynových zariadení u zákazníkov v počte cca 100 akciív obciach:
  - Nitra - Krškany pri Nitre